Een auto huren in Nederland

Een auto huren in Nederland

Er zijn heel wat verschillende landen waar je een auto zal kunnen gaan huren. In Nederland is het ook vrij eenvoudig om een auto te huren. Toch weten heel wat mensen niet dat dit een mogelijkheid is. Daarom is het handig om hier een keer naar te kijken. Je komt er op die manier achter dat er veel meer mogelijk is in ons eigen land, dan dat wij oorspronkelijk denken. 

Een auto huren Amsterdam

Een auto huren Amsterdam hoeft geen enkel probleem te zijn. Amsterdam is een vrij grote stad. Het is dan fijn dat je makkelijk van punt A naar punt B kunt komen. Op die manier kun je meer van de stad zien en kun je meer verschillende dingen ontdekken. Als je auto huren Amsterdam opzoekt, kom je een hele hoop verschillende opties tegen. Het is belangrijk dat jezelf gaat bekijken wat je wel en niet nodig zal hebben.

Een auto huren Amsterdam kun je alleen doen, maar je kan eventueel ook iemand mee nemen. Je kan op internet reserveren, zodat je zeker weet dat je een auto hebt op het moment dat je hem nodig hebt. Het is voor jezelf vooral belangrijk dat je weet dat een auto huren altijd geld kosten. Het is dus niet zo dat je alleen maar voor de benzine hoeft te gaan betalen. Al deze dingen kun je het beste wel rekening mee houden. Het huren van een auto is leuk, maar weet wel dat je voor verschillende dingen zal moeten gaan betalen.

Wat kost het huren van een auto?

Een auto huren particulier kost op verschillende manieren geld. Zo zal je de benzine moeten betalen, maar voor het auto huren particulier moet je ook huur betalen. De dagen worden in rekening gebracht. Verder wordt er vaak een borg gevraagd. Deze borg maak je aan het begin van de huur over. De borg krijg je terug wanneer je de auto weer inlevert. Je moet de auto dan helemaal in tact weer terug geven. Anders zal de borg ingehouden kunnen worden en dat wil je natuurlijk voorkomen.

Een auto huren particulier neemt uiteindelijk verschillende kosten met zich mee. Het is zeer belangrijk om hier rekening mee te houden. Anders is de kans aanwezig dat je voor verrassingen komt te staan. Uiteindelijk is het huren van een auto niet al te duur. Je moet de borg gewoon overmaken en daarna krijg je het netjes weer terug. Uiteindelijk is dit veiligheid voor iedereen.

De staat van duurzame energie in Nederland

De staat van duurzame energie in Nederland

Groene stroom, politiek en maatschappij

De politiek is de sturende kracht in Nederland. Zonder overheid zou het een chaos worden. Zonder regels is een land onleefbaar. Dan zouden er geen goed onderwijs meer zijn, geen gezondheidszorg en niemand zou zich verantwoordelijk voelen voor het onderhoud van de infrastructuur. Denk maar eens aan een groot wegennet waarbij geen verkeersregels golden. Het zou een chaos worden. Op Groenestroomaanbieding.nl vind je veel informatie, leveranciers en tips over wat je zelf kunt doen om thuis groene stroom te gebruiken.

 

Meningen in ideeën

Iedereen heeft verschillende meningen. Als je meningen overeenkomen met die van je buurman, zou je samen op dezelfde politieke partij kunnen stemmen die diezelfde meningen heeft. Zo gaat het in een westerse democratie.

Overheden zijn er wel over eens dat er iets gedaan moet worden aan de milieuproblematiek. Daarom zijn er internationale afspraken gemaakt over hoeveel CO-2 er uitgestoten mag worden.

 

Europese Unie en de rest van de wereld

Milieuproblemen en brandstoftekorten moeten grensoverschreidend aangepakt worden. Het heeft geen zin om als Nederland zijnde de CO-2 uitstoot te minimaliseren terwijl andere landen dat niet doen. Dan zou Nederland alsnog de negatieve gevolgen moeten inzien van het broeikaseffect.

 

De maatschappelijke impact van CO-2 reductie

Om de uitstoot van CO-2 te reduceren zal er veel moeite gedaan moeten worden. Dit kost geld en aanpassingsvermogen. Iets waar veel mensen liever niet aan beginnen. Zolang overheden met subsidies voor groene stroom en milieuvriendelijke apparaten over de boeg komt, is het allemaal niet zo'n groot probleem, maar zodra burgers en bedrijven zelf voor extra kosten komen te staan voor meer duurzaam klimaat, krabbelt men snel terug.

Windenergie

 

Windenergie is energie dat is opgewekt met behulp van de wind. De wind drijft iets aan en met de beweging die daardoor ontstaat wordt energie opgewekt. Ook kan de energie direct worden benut. Wat valt onder windenergie? Nederland maakt al lang gebruik van windenergie. Het waren al de schepen van de VOC die voortgedreven werden door de wind. Op 20 september 1519 begon Ferdinand Magellaan aan aan reis rond de wereld. Geheel op de kracht van de wind. Al lang wordt windenergie gebruikt door windmolens. Een verticaal georiënteerde beweging (de beweging van de wind) wordt door een windmolen

Waterkracht: elektriciteit uit vallend water

 

Basiswerking: Neem een waterval. Plaats in die waterval een waterrad. Door de kracht van het stromende water gaat het rad draaien. Drijf daarmee een dynamo aan en je hebt stroom. Dat is de basiswerking van een waterkrachtcentrale. De geschiedenis van waterkracht De kracht van vallend water werd (in het verleden) niet alleen voor de opwekking van elektriciteit gebruikt. Tijdens de industriële revolutie werden draaiende raderen ook gebruikt om de machines van textielfabrieken aan te drijven.

Groene stroom

Ondanks de crisis blijft het een populair onderwerp. Niet alleen bij overheden, maar ook bij bedrijven en burgers. Er worden veel reclames gemaakt voor 'groene' producten en alle groencertificaten vliegen ons om de oren. Maar waarom eigenlijk?

 

Men is de nadelen van fossiele brandstoffen gaan inzien. Door fossiele brandstoffen te verbranden om bijvoorbeeld stroom op te wekken en om auto te rijden, wordt veel CO-2 uitgestoten. Dit CO-2 veroorzaakt het broeikaseffect. Hierdoor warmt de hele aarde op. Als gevolg van deze opwarming verandert het klimaat. Sommige gebieden zullen steeds minder regen krijgen, andere gebieden juist meer, wat tot droogtes of tot overstromingen kan leiden. Veel mensen worden hierdoor bedreigd, vooral mensen die geheel afhankelijk zijn van de landbouw. Maar ook mensen die in laag gelegen gebieden leven mogen niet onopgemerkt blijven. Doordat de aarde opwarmt, smelt het ijs van de noord -en zuidpool. Hierdoor stijgt de zeespiegel en kunnen dijken sneller doorbreken.

 

Waarom groene stroom?

De hoofdzakelijke reden is misschien wel duidelijk. Wij wekken groene stroom op om daarmee de CO2 uitstoot te beperken waardoor de aarde minder snel opwarmt. Hierdoor hopen we klimaatveranderingen en milieurampen zoveel mogelijk te beperken.

 

Er is nog een tweede reden, die pas de laatste paar jaar duidelijk begint te worden. Fossiele brandstoffen raken op. Doordat er tekorten ontstaan, stijgen de prijzen. Onze welvaart en economie is momenteel nog geheel gericht op het gebruik van fossiele brandstoffen. Als we zo door gaan, komt daar snel een einde aan. 'Groene stroom' heeft geen fossiele brandstoffen nodig.

 

Wat is groene stroom en hoe werkt het?

Groene stroom is gewone stroom die uit het stopcontact komt, maar dan wordt het opgewekt met machines die geen fossiele brandstoffen gebruiken en geen CO-2 uitstoten. Het meest bekende voorbeeld is de windmolen. De wieken van een windmolen daaien rond. Deze wieken zorgen ervoor dat een dynamo die aangedreven wordt door de wieken stroom opwekt. Die stroom kan gebruikt worden voor allerlei doeleinden. Daarnaast kan ook nog stroom opgewekt worden met zonnepanelen en waterkracht.

 

Biomassa?

Veel energiebedrijven menen dat biomassa ook groene stroom is. Bij biomassa worden o.a. oude plantenresten en mest verbrand om stroom op te wekken. Het motief hierbij is dat als dit niet gebeurde, dan zouden deze plantenresten bij het verteringsproces in de natuur ook broeikasgassen uitstoten. Toch ontstaat er bij verbranding vervuiling. Deze vervuilende stoffen worden zoveel mogelijk opgevangen door een filter, maar er ontsnapt altijd wel iets. Daarom reken ik biomassa niet tot groene stroom.

 

Moeten we nu helemaal stoppen met biomassa?

Nee, beslist niet. Biomassa kan grote voordelen opleveren. Naast het opwekken van stroom kan ook gas worden onttrokken aan verteerde plantenresten. Dit gas kan gebruikt worden om onze aardappels mee te koken. Windmolens en zonnepanelen kunnen zelf geen gas opwekken. Ook is het inderdaad zo dat als je iets verbrand, dat het dan geen broeikasgas meer uit kan stoten.

 

De toekomst

Zonder groene stroom ziet onze toekomst er slecht uit, tenzij we ervoor kiezen om allemaal weer met onze handen op het land te gaan werken en in eenvoudige niet-elektrisch verlichtte huizen te gaan wonen. Zonder fossiele brandstoffen zouden we dan weer met paard en wagen moeten gaan rijden. Willen we dat?

Het klimaat verbeteren

Het klimaat verbeteren

Het klimaat is iets wat ons al jaren bezighoudt maar de laatste jaren staat het klimaat steeds meer in de belangstelling. In Nederland hebben we een gematigd zeeklimaat. Dit houdt in dat we milde winters, niet al te warme zomers en gedurende het hele jaar kans op neerslag hebben. Wat we de laatste jaren merken is dat het weer steeds extremer begint te worden. Als de uitstoot van broeikasgassen in hetzelfde tempo doorgaat, wordt het steeds warmer op aarde. Met grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Zo is de gemiddelde temperatuur van de aarde in de afgelopen 130 jaar met 1 graad gestegen. In Nederland met zelfs 1,7 graden. Zoals eerder genoemd krijgen we vaker last van extreem weer. Er komen meer stortregens, zwaardere stormen of juist lange drogere en hete perioden.  Nederland is extra kwetsbaar voor overstromingen omdat ons land voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. En de aanleg van hogere dijken is heel kostbaar. Om al deze problemen te voorkomen is het belangrijk om er zelf wat aan te gaan doen. Van simpel een papier container gebruiken tot zonnepanelen op je huis aanbrengen.

Wat kunnen we zelf doen

Vanuit de overheid worden er al steeds meer maatregelen genomen om het milieu te sparen. Maar je kunt ook zelf aan de slag om je steentje bij te dragen. Veel mensen kiezen ervoor om zonnepanelen op hun dak of in hun tuin te laten plaatsen. Zonnepanelen leveren schone energie en zo een bijdrage aan een beter milieu. Zonnepanelen zijn niet alleen goed voor het milieu, maar zorgen ook nog eens voor een flinke besparing op je maandelijkse energierekening. Je kunt eens langs gaan of online een offerte aanvragen. Zo heb je overzichtelijk wat het in jouw situatie betekent als je zonnepanelen laat plaatsen. Je hebt de eerste jaren natuurlijk de periode dat je de aanschafkosten moet terugverdienen maar na een bepaalde tijd zul je het rendement gaan merken. Zowel het milieu als jijzelf worden daar dan blij van.

Nieuwe verwarmingsbronnen

In steeds meer huizen wordt het koken en stoken op gas afgeschaft. De traditionele Hr-ketel wordt vervangen door een warmtepomp. Op deze manier wordt het milieu ook gespaard. Een warmtepomp is de meest milieuvriendelijke manier om een huis te verwarmen en warm tapwater te verkrijgen. Een warmtepomp gaat zeker vijftien jaar mee, net zo lang als een Hr-ketel, maar heeft minder onderhoud nodig. Omdat je met een warmtepomp geen gas gebruikt daalt de uitstoot van CO2 met vijftig procent.

Wat zegt een goede energielabel?

Wat zegt een goede energielabel?

Wat is een energielabel?

Europese richtlijnen liggen aan de basis van deze labels. Het is verplicht bij de verkoop van onder andere auto’s, elektrische toestellen, verlichting en vastgoed. De bedoeling is de consument te informeren over de mate van energie –efficiëntie. Dit komt zowel de consument als het milieu ten goede. Om deze gegevens zo eenvoudig mogelijk te kunnen weergeven gaat men gebruik maken van een kleur –en lettercode. Gaande van de donkergroene letter A als beste, naar een rode G als slechtste keuze. Afhankelijk van het artikel zullen er naast deze energiemeting, andere gegevens vermeldt staan.

 

Energielabels bij toestellen

Het ene toestel is het andere niet. Dit geeft gevolgen in de labeling. Bij grotere machines zoals wasmachines en vriezers spelen andere zaken, dan dat dit bij kleinere het geval is.
– Wasmachines en drogers geven een energieverbruik aan, gebaseerd op de prestaties van het toestel bij het wassen van katoen met een maximale lading. Het label vermeldt:
o Het totale energieverbruik per wasbeurt uitgedrukt in kW/u
o Prestaties van de centrifuge, snelheden en capaciteit in kg
o Waterverbruik per cyclus in liters
o Geluidsniveau tijdens het centrifugeren in decibels.

– De vermeldingen bij Koelkasten en diepvriezers geven de verhouding weer, gebaseerd op het energieverbruik per jaar van het apparaat in vergelijking met het gemiddelde voor gelijkaardige toestellen.
Aanvullend vind je er ook de inhoud van het koel en vriesdeel en het geluidsniveau terug.
– Wagens hebben eveneens een label welke hun zuinigheid per gereden km vergelijkt met vergelijkbare wagens.
– Bij Verlichting ziet men de lichtsterkte in lumen en het verbruik in watt. De gemiddelde levensduur in uren staat er bij voorkeur op, maar is geen verplichte vermelding.

 

Energieprestatie bij gebouwen

Steeds belangrijker wordt de energiezuinigheid van de woning. Een goed geïsoleerd pand met ventilatie en warmtepomp en zonnepanelen zal veel energiezuiniger zijn dan een te renoveren pand. Een nieuw huis kopen, verplicht de verkopende partij om in een energieprestatiecertificaat te voorzien. Een goede energie-efficiëntie is waarde -verhogend.
Misschien kreeg je een slecht label. Dit hoeft nog geen reden tot paniek te zijn. Mogelijk is het een tijdelijk exemplaar, door de overheid uitgereikt op basis van bouwjaar en vergelijkbare panden in de buurt. Om een definitief energielabel te verkrijgen moet je jouw energieadviseur aan het werk zetten. Hij kan je helpen bij het bepalen van de juiste verbeteringswerken en de aanvraag van het definitieve label.

 

De invloed van verduurzamen op de verschillende branches

De invloed van verduurzamen op de verschillende branches

Duurzaam hier, duurzaam daar, duurzaam zijn en duurzaam pijn. Alle Nederlanders hebben er wel mee te maken. Of het nou het duurder worden van de gasrekening, het overstappen naar een elektrische auto of het plaatsen van nieuwe zonnepanalen is. Duurzaamheid heeft een steeds grotere invloed op ons doen en laten. Ook als bedrijf heb je te dealen met de verduurzaming van de maatschappij en zul je hier als bedrijf op in moeten spelen. In dit artikel vertel ik je graag per branche hoe de verduurzaming te werk gaat en hoe bedrijven zich telkens weer aan weten te passen.

Brandstofleveranciers gaan elektrische mobiliteit leveren

We hebben nog wel een aantal jaren voordat alle auto’s elektrische moeten zijn. Toch zullen de tankstations er over een aantal jaren heel anders uit ziet. Want meer elektrische auto’s betekent minder tanken en dus minder inkomsten voor tankstation, maar ook de diesel leveranciers die de tankstations bevoorraden. In de studentenstad Enschede is er dit jaar een enquete ingevuld door alle 20 tankstations in Enschede. Hierin werd gevraagd hoe de pomphouders de toekomst inzien en de resultaten waren opmerkelijk:

  • 50% van de tankstations verwacht over 10 jaar niet meer te bestaan
  • 25% van de pomphouders wil zelf groene stroom gaan opwekken en deze vervolgens gebruiken om elektrische auto’s op te gaan laden.
  • 25% van de tankstation verwacht dat elektrisch rijden gaat floppen en maakt zich geen zorgen over de toekomst.

De toekomst zal uit moeten wijzen wie het bij het juiste eind heeft.

De zonnepanelen bedrijven boeren goed

Waar bij de één de toekomstige omzetprognoses vanwege de verduurzaming teruglopen lopen deze bij de ander sterk op. Zo hebben de zonnepanelen leveranciers de laatste jaren een flinke omzetstijging weten te realiseren. Zo moeten nieuwbouwhuizen standaard worden voorzien om aan de EPC-normen te voldoen en hebben veel bestaande huizen nog geen zonnepanelen op hun dak liggen. Zelf ben ik woonachtig in Losser en besloot ik om ook te gaan investeren in zonnepanelen. Ik ben er zelf altijd fan van om lokaal te kopen en dus ging ik op zoek naar een lokale partij die mij zonnepanelen kon leveren. Ik voerde de zoekopdracht ‘zonnepanelen Losser’ in bij google en kwam terecht bij een lokale partij die mij keurig heeft geadviseerd.

Een milieubewuste vakantie

Een milieubewuste vakantie

Tegenwoordig wordt er steeds meer aandacht besteed aan de acties die wij als mensen nemen die impact hebben op het milieu. Een groot voorbeeld hiervan is de CO2 uitstoot waar wij verantwoordelijk voor zijn. Nu zal je als consument snel denken dat jij hier maar een kleine impact op hebt en zodoende geen grote verandering kan maken. Hier gaat de redenering echter fout. Als iedere consument namelijk een andere, meer milieubewuste, keuze zou maken zou dit een rigoureus verschil maken voor ons milieu. In deze blog bespreek ik een aantal mogelijkheden om als consument een verschil te maken voor het milieu.

CO2 uitstoot

Neem als voorbeeld uw zomervakantie. Als je een verre reis maakt, zal je waarschijnlijk het vliegtuig nemen naar deze bestemming. Echter stoot een vliegtuig enorm veel CO2 uit. Daarom geven vliegtuigmaatschappijen vaak tegenwoordig de mogelijkheid om voor een paar euro je CO2 gebruik van het vliegtuig te kunnen compenseren.

Wat uiteraard een milieuvriendelijkere oplossing zou zijn, zou om niet met het vliegtuig te gaan. Kies in plaats daarvan bijvoorbeeld voor een leuke autovakantie. Je zou denken dat een auto veel CO2 uitstoot, en dit is ook zo, echter stoot een auto maar een klein gedeelte uit van wat een vliegtuig aan CO2 uitstoot. Een zonvakantie naar Bali voor 2 personen stoot zo’n 8000 kilo aan CO2 uit, terwijl een autovakantie naar Zuid-Frankrijk ongeveer maar een tiende hiervan uitstoot. Ben je ook nog met 2 kinderen, dan is het verschil nog groter. Je stoot dan zo’n 16.000 kilo aan CO2 uit als je naar Bali zijn vliegen met het gezin, terwijl je nog steeds ‘maar’ 800 kilo CO2 zou uitstoten als je met je volvo v40 occasion heen en weer naar Zuid-Frankrijk rijdt. Dat is dus 20 keer zoveel CO2 uitstoot, die jij als gezin kan bepalen. Je maakt dus degelijk een verschil door een autovakantie te kiezen in plaats van een vliegvakantie.

Plastic flesjes

Echter zijn er op een vakantie nog meer dingen waar je aan kunt denken. Zo kan je bijvoorbeeld waterflesjes hergebruiken in plaats van constant nieuwe flesjes te gebruiken. Koop hiervoor bijvoorbeeld een thermofles of een harde plastic fles en dan hoef je nooit meer plastic flesjes te kopen. Er zijn namelijk steeds meer punten waar je water, of andere dranken, soms zelf gratis, kan tappen.

Accommodatie

Ook de plek waar je verblijft heeft veel impact om het milieu. De meeste milieu bewuste optie is kamperen, hierbij wordt namelijk gelimiteerd gebruik gemaakt van elektriciteit en waterverbruik. Terwijl een hotel natuurlijk veel meer elektriciteit en water verbruikt. Kan jij niet je ontspanning halen op een camping, probeer dan aan andere milieubewuste zaken te denken zoals het hergebruiken van hotelhanddoeken en het uitdoen van lichten, airco’s en verwarmingen als dit onnodig is.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waar moet ik beginnen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waar moet ik beginnen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een onderwerp die je de laatste jaren steeds vaker hebt gehoord. Op verschillende studies is hier zelfs een heel vak aan gewijd. Reden hiervoor is om de nieuwe generatie werkers het belang mee te geven van het denken aan je omgeving. Jouw leven geef je door aan je kinderen en die hebben een gezonde planeet nodig om op te leven. Door vele bedrijven is MVO al in de armen gesloten en zelfs onderdeel geworden van de overkoepelende strategie. Echter zijn er nog steeds bedrijven die zich niet bezig houden met MVO. Dat is ook helemaal niet zo gek. MVO is een breed onderwerp en bij het implementeren van MVO kan gevolgen hebben op je bedrijfsprocessen. Om het bedrijfsleven te helpen met het implementeren van MVO zijn er verschillende acties ondernomen

Wat is milieumanagement?

Als je je nog niet eerder hebt bezig gehouden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heb je vast nog nooit gehoord van milieumanagement. Milieumanagement betreft het omgaan met alle regels omtrent MVO. In de  ISO 14001 staan alle regels beschreven waaraan een onderneming moet voldoen omtrent milieumanagement. Door het behalen van het ISO 14001 implementeer je in de organisatie verschillende systemen die ertoe bij moeten dragen dat jouw impact op het milieu wordt geminimaliseerd. Een voordeel van het behalen van dit certificaat is dat je nu ook mag meedoen aan verschillende aanbestedingen waarbij het hebben van het certificaat één van de voorwaarden is.

Een stapje verder zetten

Het implementeren van de ISO 14001 is een mooie eerste stap die jij als organisatie kan zetten. Er zijn echter meerdere certificaten die gehaald kunnen worden om de kwaliteit van een organisatie te waarborgen. Één van de meest bekende certificaten is de ISO 9001. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze norm legt de basis voor een kwalitatieve onderneming die voldoet aan alle internationale eisen.

Omdat MVO zo een breed onderwerp is, is het goed dat er vanuit overheden normen zijn beschreven die het bedrijfsleven de handvaten geven om MVO te implementeren in een organisatie. Het kost dus zeker ook wat tijd maar na verloop van tijd heb je door het behalen van de certificaten concurrentie voordeel opgebouwd.

Drie fabels over elektrisch rijden

Drie fabels over elektrisch rijden

Duurzaamheid is een centraal thema binnen onze samenleving en duurzaam rijden wordt daarom ook steeds meer gestimuleerd. Er zijn daarom steeds meer mensen die het overwegen om een elektrische auto te kopen of wellicht te leasen. Toch blijft de daadwerkelijke aanschaf vaak uit. Voor sommige mensen licht de drempel voor de aanschaf van een dergelijke auto toch nog te hoog. Dit kan mede komen door enkele nieuwtjes die worden verspreid over elektrisch rijden die mensen onzeker maken. We zetten hieronder drie fabeltjes op een rij die wellicht je gedachten kunnen veranderen.

Met elektrisch rijden kom je niet ver

Men heeft bij de aanschaf van elektrische auto’s vaak nog de angst om stil te komen staan. We zijn met een ‘normale’ auto gewend om naar een aantal kilometers snel bij te kunnen tanken en weer door te kunnen gaan. Rondom de elektrische auto’s zijn mensen nog wat sceptisch of het aantal oplaadpunten voldoende is voor het aantal gebruikers die dienen te gebruiken. Het is altijd mogelijk om zelf een laadpaal aan te schaffen, zodat de auto thuis altijd snel en gemakkelijk opgeladen kan worden. Bovendien hebben de nieuwere modellen een one-pedal drive. Dit betekent dat je met één pedaal zowel kan remmen als gasgeven. Dit kan energie terugwinnen voor je accu, waardoor meer kilometers gemaakt kunnen worden. Daar komt bij dat de nieuwere modellen vaak al 300 tot 500 kilometer kunnen rijden. Moet je een grotere afstand rijden dan dat? Tegenwoordig heb je langs de snelweg steeds meer snelladers.

Wachten op waterstof is beter

Een ander fabel is dat de productie van waterstof auto’s beter zou zijn dan elektrisch rijden. Veel mensen vinden het daarom een risico om elektrisch te gaan rijden, aangezien we over een paar jaar allemaal waterstof zouden rijden. Het zou dan een korte termijn investering zijn. Allereerst, is een korte termijn investering vooralsnog beter voor het milieu. Door middel van private lease zou je voor een periode van bijvoorbeeld twee jaar elektrisch kunnen rijden, zonder dat je de gehele auto dient aan te schaffen. Bovendien is de productie van waterstof niet per se efficiënter dan elektriciteit. Het rijden op waterstof kost veel meer energie dan het rijden van elektrisch. Daarnaast is het rijden op waterstof ook duurder dan bijvoorbeeld benzine. We zullen binnenkort daarom niet snel allen op waterstof rijden. Hiervoor zijn eerst nog een paar dure innovaties voor nodig.

De accu’s zijn nog niet van goede kwaliteit

De laatste fabel die de wereld uit geholpen dient te worden is toch wel de accu van de elektrische auto. De accu’s zouden nog niet van zulke goede kwaliteit zijn en daarom slechts enkele jaren meegaan. Hier is echter niets minder van waar. Het koeling systeem van de accu van een elektrische auto zorgt er juist voor dat ze veel langer meegaan dan bijvoorbeeld de accu van een smartphone.

Overweeg je nu sterk om een elektrische auto aan te schaffen, maar vind je het nog te duur voor eigen rekening? Kijk dan of het voordeliger is om vanuit je werkgever of eigen bedrijf een elektrische auto te leasen. Dit noemen ze ook wel zakelijk leasen.

Hoe werkt een WTW unit?

Hoe werkt een WTW unit?

Een duurzame manier om te besparen op de energierekening is door gebruik te maken van een warmte terugwin installatie. Een warmte terugwin installatie is in staat om de warmte die verloren gaat na het douchen of ventileren opnieuw terug te winnen en te hergebruiken.

Wat is een WTW unit?

Een WTW unit is heel simpel gezegd een ventilatiesysteem. Het systeem zorgt er voor dat de koude maar schone buitenlucht opgewarmd wordt voordat deze lucht jouw huis wordt ingeblazen. De WTW unit maakt hierbij gebruik van de warme lucht uit het huis. Om deze koude lucht op te warmen maakt de WTW unit gebruik van een warmtepomp. Verder bestaat de WTW unit uit een ventilator en wordt de woning voorzien van inblaas- en afzuigpunten. De WTW unit werkt het best wanneer je alle ramen en deuren gesloten hebt. Dit zorgt er voor dat het systeem het meest rendabel is in de winter, aangezien je deze dan vaker gesloten hebt.

Warmte terugwinnen uit ventilatie

Een WTW unit kan de warmte uit de luchtafvoer gebruiken om de ventilatielucht voor te verwarmen. De afvoerlucht wordt hierbij naar buiten afgevoerd, alleen de warmte van deze afvoerlucht wordt gebruik om de schone lucht van buiten op te warmen. Hiermee kan je een rendement van 90% halen. Zelfs de warmte die aangemaakt wordt door ventilatoren kan door middel van de WTW unit gebruikt worden.

In het geval van een mechanische luchtafvoer en luchttoevoer wordt zowel de toevoer als de afvoer van ventilatielucht op geautomatiseerde manier met elkaar in evenwicht gebracht. Als deze gebalanceerde ventilatie aanwezig is, dan kan je de warmte van de luchtafvoer optimaal benutten.

Warmte terugwinnen uit douchewater

Het komt waarschijnlijk niet als een grote verassing voor je dat er tijdens het douchen veel warmte verloren gaat. Een heel groot deel van deze warmte kan door middel van een WTW unit benut worden. De WTW unit kan namelijk ook deze warmte gebruiken om de koud luchttoevoer te verwarmen. De besparing die je met deze opwarming kan realiseren kan veel oplopen. De warmte die door de afvoer gaat kan tussen de 40 tot 70% hergebruikt worden.

Ben jij van plan om binnenkort over te stappen op een WTW unit? Dan is het belangrijk dat je goed rekening houdt met de isolatie van het pand. Een WTW unit komt alleen tot zijn recht wanneer het pand dusdanig is geïsoleerd. Als de woning niet goed geïsoleerd is dan zal een WTW unit ook geen energie besparen.

Nederlands kabinet: In 2030 alleen nog elektrische auto’s

Nederlands kabinet: In 2030 alleen nog elektrische auto’s

Elektrisch rijden is hot. Op dit moment speelt er in Nederland een politiek debat omtrent elektrisch rijden. Kabinet Rutte III wil in 2030 alleen nog nieuwe auto’s zonder uitstoot. Maar ook verschillende automerken investeren flink in de ontwikkeling van elektrische modellen. Deze maand werd bijvoorbeeld bekend dat Audi de komende vijf jaar 14 miljard investeert in autonoom en elektrisch rijden. Audi werkt hierin samen met Porsche en Volkswagen. Het is dus niet langer Tesla die de elektrische automarkt domineert. Shell heeft onlangs NewMotion overgenomen, een scale-up in laadpaaldiensten. Grote traditionele partijen investeren in de toekomst van elektrisch rijden. Dit, en vele andere indicaties, geven aan dat er een grote verandering lijkt aan te komen binnen de mobiliteitssector. In dit artikel doen we enerzijds onderzoek naar het financiële plaatje omtrent elektrisch rijden en anderzijds de haalbaarheid van het nieuwe kabinetsdoel.

Toekomstschets

De toekomstschets is inmiddels gemaakt: in 2030 kopen Nederlanders alleen nog maar elektrische auto’s. Dit zou met name haalbaar worden gemaakt door de subsidies en belastingmaatregelen die het kabinet hiervoor in gedachten heeft. Recent zijn vertrouwelijke stukken gelekt die behoren tot de ‘mobiliteitstafel’, een onderdeel van het klimaatakkoord. Volgens deze stukken zijn de regering en de mobiliteitssector het nagenoeg eens over alle regelgeving en subsidies die nodig zijn om elektrisch rijden te bevorderen tot de nieuwe Nederlandse standaard. Een regeling die op dit moment al van kracht is: tot 2020 betaal je voor een volledig elektrische auto helemaal geen motorrijtuigenbelasting en daarnaast een lage bijtelling van 4% per jaar.

Trend laat zien: steeds meer mensen kopen een elektrische auto

Steeds meer mensen kopen een elektrische auto. Afgelopen oktober (2018) was bijvoorbeeld het percentage nieuw verkochte elektrische auto’s 6,2% van het totaal aantal verkochte auto’s. Wanneer je dit over een langere periode bekijkt (jan-nov 2018) zien we dat het verkoop marktaandeel 4,4% is, in dezelfde periode vorig jaar was dit nog 1,9%, dit betekent over het jaar gezien een stijging van 2,5%. Het totaal aantal elektrische auto’s in Nederland is op dit moment ca. 133.000.

De angst om stil te komen staan

Volgens een peiling onder 18.000 mensen van het ING Economisch Bureau overweegt 40% van de mensen bij een volgende auto een volledig elektrisch exemplaar aan te schaffen. Van de groep ondervraagden zegt 50% niet toe te zijn aan een elektrisch voertuig. Maar wat zijn dan de drempels? Uiteraard zijn de aanschafkosten een argument. Echter, ook een minder duidelijk gegeven blijkt een drempel: de angst om stil te komen staan. Met een ‘normale’ auto zijn we natuurlijk gewend om binnen luttele kilometers brandstof te tanken. Wat betreft elektrische auto’s is men nog wat sceptisch in hoeverre het aantal publieke laadpunten afdoende is voor alle gebruikers die ze nodig hebben. Op dit moment zijn er ca. 35.000 publieke laadpunten in Nederland. Wanneer we naar onderstaande kaart kijken van de laadinfrastructuur van Nederland blijkt dat je het beste binnen de Randstad kan wonen wanneer je een elektrische auto rijdt. Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om thuis zelf een laadpaal te installeren.

Oplaadkosten

Maar er zijn meer kosten waar je rekening mee dient te houden. Ook oplaadpunten kunnen veel geld kosten. Echter, sommige gemeenten installeren een oplaadpunt gratis om dit te stimuleren. Mensen die geen geld willen betalen voor een laadpaal, of geen eigen grond hebben om een paal op te plaatsen, zijn aangewezen op de publieke laadpalen. Wanneer iemand afhankelijk is van het publieke laadnetwerk dan valt er weinig voordeel te behalen met betrekking tot de kosten.

Voor deze laadpalen heb je namelijk een abonnement of laadpas nodig. Bij dergelijke abonnementen dient rekening gehouden te worden met een maandbedrag, prijzen variëren van €0,- tot €5,- per maand. Daarnaast komen hier zaken bij kijken als de eventuele transactiekosten per laadsessie, de prijs per kWh, landen waar de pas geldig is of bijvoorbeeld de opzegtermijn.

Het maakt dus uit wáár je je auto oplaadt. Wanneer de auto thuis of op werk geladen kan worden dan kost elektrisch rijden ongeveer de helft in vergelijking tot regulier rijden. De exacte kosten voor opladen aan een niet-publieke laadpaal zijn afhankelijk van de stroomtarieven die de energieleverancier hanteert. Voor onderstaande berekening is een stroomtarief van €0,205 per kWh gebruikt.

Verbruikerskosten (verbruik per 100km)
Kilometer p. jaar Tazzari Zero

(8,8 kWh)

Renault Zoe (10,5 kWh) Nissan Leaf ‘18 (10,6 kWh) Hyundai IONIQ (11,5 kWh) Tesla model S (17,9 kWh)
15.000 € 270,60 € 322,88 € 325,95 € 353,63 € 550,43
20.000 € 360,80 € 430,50 € 434,60 € 471,50 € 707,25
30.000 € 541,20 € 645,75 € 651,90    

 

Kosten benzine auto vs. elektrische auto

De overheid heeft gepland om in 2021 een aanschafsubsidie voor volledig elektrische auto’s vrij te maken van €6000. Met deze subsidie voor particulieren komt de aanschafwaarde van de verschillende typen auto’s een stuk dichter bij elkaar. Daarnaast zal de elektrische auto door marktwerking ook steeds goedkoper worden. Zo komen er steeds meer betaalbare modellen op de markt, zoals bijvoorbeeld van Volkswagen. Om een vergelijking te maken: een Volkswagen e-Golf kost nieuw 39.680 euro, de goedkoopste niet-elektrische Volkswagen Golf kost 23.620 euro. Dus dat is nu nog ruim 1,5 keer zo duur. Echter, met een aanschafsubsidie van €6000 en voordelen in gebruik en onderhoud maken het aantrekkelijker om voor het elektrische model te kiezen.

Zuinig in verbruik en onderhoud

Een elektrische auto rijdt zuiniger dan een benzine of dieselauto.

  • Elektrisch 5,55 kilometer op 1 kWh aan elektriciteit, ofwel 18 kWh per 100 kilometer
  • Benzine 16,67 kilometer op 1 liter benzine, ofwel 6 liter per 100 kilometer
  • Diesel 20,00 kilometer op 1 liter diesel, ofwel 5 liter op 100 kilometer

ohra

Daarnaast zijn elektrische auto’s voordelig in het onderhoud: de auto levert minder servicekosten op door het weinige onderhoud dat de elektromotor nodig heeft.

Autoverzekering

Een verzekering voor een elektrische auto is duurder dan voor een brandstofauto. Het verschil in prijs is zo’n 20%. Een van de oorzaken van een hogere premie voor elektrische auto’s is dat ze duurder zijn in de aanschaf. Daarnaast is het vervangen van onderdelen duurder. Opvallend detail is dat elektrische auto’s een langere remweg hebben, waardoor de kans op een botsing groter is. Dit zijn voor verzekeraars argumenten om voor een elektrische auto een andere prijsstelling hanteren. Vergelijker Independer stelt daarbij dat verzekeraars nog niet over historische schadecijfers beschikken, en dat het daarom lastig is het werkelijke schadescenario te kunnen inschatten. Echter verschillen de premies bij verschillende partijen nog behoorlijk in prijsstelling. Het loont de moeite om een goede vergelijking te maken bij wie je het meest voordelig kan verzekeren.

Voorbeeld stimuleringsbeleid verzekeraar

Maar ook verzekeraars stimuleren in sommige gevallen het elektrisch rijden, zo biedt OHRA de ‘e-rijder’ bijvoorbeeld 15% korting op de autoverzekering. Waarom zou een verzekeraar dit stimuleren? Bij navraag komt OHRA met de volgende verklaring: “OHRA ziet de maatschappelijke trend in het gebruik van elektrische auto’s. We zien dat er de komende jaren veel staat te gebeuren op het gebied van mobiliteit. Wij bieden de klant graag gemak. Daarom stimuleren wij deze ontwikkeling en zijn we in staat een scherpe premie te bieden.”.

Betaalbaarheid voor ‘Jan Modaal’

Belangrijk voor de omslag van ‘normale’ auto’s naar elektrisch rijden is dat het te veroorloven is voor het gros van de Nederlanders. Uit de eerdergenoemde vertrouwelijke stukken blijkt dat over ca. twee jaar elektrisch rijden een stuk goedkoper wordt. Elke particulier krijgt in 2021 een subsidie van 6000 euro wanneer een elektrische auto wordt aangeschaft. Uit berekeningen van de NOS (kijkend naar aanschaf, energie en MRB) blijkt dat een elektrische auto in 2021 jaar €19.777 per jaar zal gaan kosten, versus €13.592 voor een benzineauto. Hierbij is geen rekening gehouden met het goedkoper worden van elektrische auto’s door marktwerking. De aanschafkosten van een elektrische auto versus een benzineauto komen dus steeds minder ver uit elkaar te liggen. Tel daarbij op dat de jaarlijkse kosten voor gebruik ná aanschaf bij een elektrische auto lager liggen, en het wordt ineens een veel aantrekkelijker idee om een elektrische auto aan te schaffen. Kortom, wanneer je met van deze subsidie gebruik zal maken om een goedkopere klasse elektrische auto aan te schaffen én je deze onafhankelijk van publieke laadpunten kan opladen is een transitie naar elektrisch rijden heel aantrekkelijk.