De staat van duurzame energie in Nederland

De staat van duurzame energie in Nederland

Groene stroom, politiek en maatschappij

De politiek is de sturende kracht in Nederland. Zonder overheid zou het een chaos worden. Zonder regels is een land onleefbaar. Dan zouden er geen goed onderwijs meer zijn, geen gezondheidszorg en niemand zou zich verantwoordelijk voelen voor het onderhoud van de infrastructuur. Denk maar eens aan een groot wegennet waarbij geen verkeersregels golden. Het zou een chaos worden. Op Groenestroomaanbieding.nl vind je veel informatie, leveranciers en tips over wat je zelf kunt doen om thuis groene stroom te gebruiken.

 

Meningen in ideeën

Iedereen heeft verschillende meningen. Als je meningen overeenkomen met die van je buurman, zou je samen op dezelfde politieke partij kunnen stemmen die diezelfde meningen heeft. Zo gaat het in een westerse democratie.

Overheden zijn er wel over eens dat er iets gedaan moet worden aan de milieuproblematiek. Daarom zijn er internationale afspraken gemaakt over hoeveel CO-2 er uitgestoten mag worden.

 

Europese Unie en de rest van de wereld

Milieuproblemen en brandstoftekorten moeten grensoverschreidend aangepakt worden. Het heeft geen zin om als Nederland zijnde de CO-2 uitstoot te minimaliseren terwijl andere landen dat niet doen. Dan zou Nederland alsnog de negatieve gevolgen moeten inzien van het broeikaseffect.

 

De maatschappelijke impact van CO-2 reductie

Om de uitstoot van CO-2 te reduceren zal er veel moeite gedaan moeten worden. Dit kost geld en aanpassingsvermogen. Iets waar veel mensen liever niet aan beginnen. Zolang overheden met subsidies voor groene stroom en milieuvriendelijke apparaten over de boeg komt, is het allemaal niet zo'n groot probleem, maar zodra burgers en bedrijven zelf voor extra kosten komen te staan voor meer duurzaam klimaat, krabbelt men snel terug.

Windenergie

 

Windenergie is energie dat is opgewekt met behulp van de wind. De wind drijft iets aan en met de beweging die daardoor ontstaat wordt energie opgewekt. Ook kan de energie direct worden benut. Wat valt onder windenergie? Nederland maakt al lang gebruik van windenergie. Het waren al de schepen van de VOC die voortgedreven werden door de wind. Op 20 september 1519 begon Ferdinand Magellaan aan aan reis rond de wereld. Geheel op de kracht van de wind. Al lang wordt windenergie gebruikt door windmolens. Een verticaal georiënteerde beweging (de beweging van de wind) wordt door een windmolen

Waterkracht: elektriciteit uit vallend water

 

Basiswerking: Neem een waterval. Plaats in die waterval een waterrad. Door de kracht van het stromende water gaat het rad draaien. Drijf daarmee een dynamo aan en je hebt stroom. Dat is de basiswerking van een waterkrachtcentrale. De geschiedenis van waterkracht De kracht van vallend water werd (in het verleden) niet alleen voor de opwekking van elektriciteit gebruikt. Tijdens de industriële revolutie werden draaiende raderen ook gebruikt om de machines van textielfabrieken aan te drijven.

Groene stroom

Ondanks de crisis blijft het een populair onderwerp. Niet alleen bij overheden, maar ook bij bedrijven en burgers. Er worden veel reclames gemaakt voor 'groene' producten en alle groencertificaten vliegen ons om de oren. Maar waarom eigenlijk?

 

Men is de nadelen van fossiele brandstoffen gaan inzien. Door fossiele brandstoffen te verbranden om bijvoorbeeld stroom op te wekken en om auto te rijden, wordt veel CO-2 uitgestoten. Dit CO-2 veroorzaakt het broeikaseffect. Hierdoor warmt de hele aarde op. Als gevolg van deze opwarming verandert het klimaat. Sommige gebieden zullen steeds minder regen krijgen, andere gebieden juist meer, wat tot droogtes of tot overstromingen kan leiden. Veel mensen worden hierdoor bedreigd, vooral mensen die geheel afhankelijk zijn van de landbouw. Maar ook mensen die in laag gelegen gebieden leven mogen niet onopgemerkt blijven. Doordat de aarde opwarmt, smelt het ijs van de noord -en zuidpool. Hierdoor stijgt de zeespiegel en kunnen dijken sneller doorbreken.

 

Waarom groene stroom?

De hoofdzakelijke reden is misschien wel duidelijk. Wij wekken groene stroom op om daarmee de CO2 uitstoot te beperken waardoor de aarde minder snel opwarmt. Hierdoor hopen we klimaatveranderingen en milieurampen zoveel mogelijk te beperken.

 

Er is nog een tweede reden, die pas de laatste paar jaar duidelijk begint te worden. Fossiele brandstoffen raken op. Doordat er tekorten ontstaan, stijgen de prijzen. Onze welvaart en economie is momenteel nog geheel gericht op het gebruik van fossiele brandstoffen. Als we zo door gaan, komt daar snel een einde aan. 'Groene stroom' heeft geen fossiele brandstoffen nodig.

 

Wat is groene stroom en hoe werkt het?

Groene stroom is gewone stroom die uit het stopcontact komt, maar dan wordt het opgewekt met machines die geen fossiele brandstoffen gebruiken en geen CO-2 uitstoten. Het meest bekende voorbeeld is de windmolen. De wieken van een windmolen daaien rond. Deze wieken zorgen ervoor dat een dynamo die aangedreven wordt door de wieken stroom opwekt. Die stroom kan gebruikt worden voor allerlei doeleinden. Daarnaast kan ook nog stroom opgewekt worden met zonnepanelen en waterkracht.

 

Biomassa?

Veel energiebedrijven menen dat biomassa ook groene stroom is. Bij biomassa worden o.a. oude plantenresten en mest verbrand om stroom op te wekken. Het motief hierbij is dat als dit niet gebeurde, dan zouden deze plantenresten bij het verteringsproces in de natuur ook broeikasgassen uitstoten. Toch ontstaat er bij verbranding vervuiling. Deze vervuilende stoffen worden zoveel mogelijk opgevangen door een filter, maar er ontsnapt altijd wel iets. Daarom reken ik biomassa niet tot groene stroom.

 

Moeten we nu helemaal stoppen met biomassa?

Nee, beslist niet. Biomassa kan grote voordelen opleveren. Naast het opwekken van stroom kan ook gas worden onttrokken aan verteerde plantenresten. Dit gas kan gebruikt worden om onze aardappels mee te koken. Windmolens en zonnepanelen kunnen zelf geen gas opwekken. Ook is het inderdaad zo dat als je iets verbrand, dat het dan geen broeikasgas meer uit kan stoten.

 

De toekomst

Zonder groene stroom ziet onze toekomst er slecht uit, tenzij we ervoor kiezen om allemaal weer met onze handen op het land te gaan werken en in eenvoudige niet-elektrisch verlichtte huizen te gaan wonen. Zonder fossiele brandstoffen zouden we dan weer met paard en wagen moeten gaan rijden. Willen we dat?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waar moet ik beginnen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waar moet ik beginnen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een onderwerp die je de laatste jaren steeds vaker hebt gehoord. Op verschillende studies is hier zelfs een heel vak aan gewijd. Reden hiervoor is om de nieuwe generatie werkers het belang mee te geven van het denken aan je omgeving. Jouw leven geef je door aan je kinderen en die hebben een gezonde planeet nodig om op te leven. Door vele bedrijven is MVO al in de armen gesloten en zelfs onderdeel geworden van de overkoepelende strategie. Echter zijn er nog steeds bedrijven die zich niet bezig houden met MVO. Dat is ook helemaal niet zo gek. MVO is een breed onderwerp en bij het implementeren van MVO kan gevolgen hebben op je bedrijfsprocessen. Om het bedrijfsleven te helpen met het implementeren van MVO zijn er verschillende acties ondernomen

Wat is milieumanagement?

Als je je nog niet eerder hebt bezig gehouden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heb je vast nog nooit gehoord van milieumanagement. Milieumanagement betreft het omgaan met alle regels omtrent MVO. In de  ISO 14001 staan alle regels beschreven waaraan een onderneming moet voldoen omtrent milieumanagement. Door het behalen van het ISO 14001 implementeer je in de organisatie verschillende systemen die ertoe bij moeten dragen dat jouw impact op het milieu wordt geminimaliseerd. Een voordeel van het behalen van dit certificaat is dat je nu ook mag meedoen aan verschillende aanbestedingen waarbij het hebben van het certificaat één van de voorwaarden is.

Een stapje verder zetten

Het implementeren van de ISO 14001 is een mooie eerste stap die jij als organisatie kan zetten. Er zijn echter meerdere certificaten die gehaald kunnen worden om de kwaliteit van een organisatie te waarborgen. Één van de meest bekende certificaten is de ISO 9001. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze norm legt de basis voor een kwalitatieve onderneming die voldoet aan alle internationale eisen.

Omdat MVO zo een breed onderwerp is, is het goed dat er vanuit overheden normen zijn beschreven die het bedrijfsleven de handvaten geven om MVO te implementeren in een organisatie. Het kost dus zeker ook wat tijd maar na verloop van tijd heb je door het behalen van de certificaten concurrentie voordeel opgebouwd.

Drie fabels over elektrisch rijden

Drie fabels over elektrisch rijden

Duurzaamheid is een centraal thema binnen onze samenleving en duurzaam rijden wordt daarom ook steeds meer gestimuleerd. Er zijn daarom steeds meer mensen die het overwegen om een elektrische auto te kopen of wellicht te leasen. Toch blijft de daadwerkelijke aanschaf vaak uit. Voor sommige mensen licht de drempel voor de aanschaf van een dergelijke auto toch nog te hoog. Dit kan mede komen door enkele nieuwtjes die worden verspreid over elektrisch rijden die mensen onzeker maken. We zetten hieronder drie fabeltjes op een rij die wellicht je gedachten kunnen veranderen.

Met elektrisch rijden kom je niet ver

Men heeft bij de aanschaf van elektrische auto’s vaak nog de angst om stil te komen staan. We zijn met een ‘normale’ auto gewend om naar een aantal kilometers snel bij te kunnen tanken en weer door te kunnen gaan. Rondom de elektrische auto’s zijn mensen nog wat sceptisch of het aantal oplaadpunten voldoende is voor het aantal gebruikers die dienen te gebruiken. Het is altijd mogelijk om zelf een laadpaal aan te schaffen, zodat de auto thuis altijd snel en gemakkelijk opgeladen kan worden. Bovendien hebben de nieuwere modellen een one-pedal drive. Dit betekent dat je met één pedaal zowel kan remmen als gasgeven. Dit kan energie terugwinnen voor je accu, waardoor meer kilometers gemaakt kunnen worden. Daar komt bij dat de nieuwere modellen vaak al 300 tot 500 kilometer kunnen rijden. Moet je een grotere afstand rijden dan dat? Tegenwoordig heb je langs de snelweg steeds meer snelladers.

Wachten op waterstof is beter

Een ander fabel is dat de productie van waterstof auto’s beter zou zijn dan elektrisch rijden. Veel mensen vinden het daarom een risico om elektrisch te gaan rijden, aangezien we over een paar jaar allemaal waterstof zouden rijden. Het zou dan een korte termijn investering zijn. Allereerst, is een korte termijn investering vooralsnog beter voor het milieu. Door middel van private lease zou je voor een periode van bijvoorbeeld twee jaar elektrisch kunnen rijden, zonder dat je de gehele auto dient aan te schaffen. Bovendien is de productie van waterstof niet per se efficiënter dan elektriciteit. Het rijden op waterstof kost veel meer energie dan het rijden van elektrisch. Daarnaast is het rijden op waterstof ook duurder dan bijvoorbeeld benzine. We zullen binnenkort daarom niet snel allen op waterstof rijden. Hiervoor zijn eerst nog een paar dure innovaties voor nodig.

De accu’s zijn nog niet van goede kwaliteit

De laatste fabel die de wereld uit geholpen dient te worden is toch wel de accu van de elektrische auto. De accu’s zouden nog niet van zulke goede kwaliteit zijn en daarom slechts enkele jaren meegaan. Hier is echter niets minder van waar. Het koeling systeem van de accu van een elektrische auto zorgt er juist voor dat ze veel langer meegaan dan bijvoorbeeld de accu van een smartphone.

Overweeg je nu sterk om een elektrische auto aan te schaffen, maar vind je het nog te duur voor eigen rekening? Kijk dan of het voordeliger is om vanuit je werkgever of eigen bedrijf een elektrische auto te leasen. Dit noemen ze ook wel zakelijk leasen.