Hoe werkt een WTW unit?

Hoe werkt een WTW unit?

Een duurzame manier om te besparen op de energierekening is door gebruik te maken van een warmte terugwin installatie. Een warmte terugwin installatie is in staat om de warmte die verloren gaat na het douchen of ventileren opnieuw terug te winnen en te hergebruiken.

Wat is een WTW unit?

Een WTW unit is heel simpel gezegd een ventilatiesysteem. Het systeem zorgt er voor dat de koude maar schone buitenlucht opgewarmd wordt voordat deze lucht jouw huis wordt ingeblazen. De WTW unit maakt hierbij gebruik van de warme lucht uit het huis. Om deze koude lucht op te warmen maakt de WTW unit gebruik van een warmtepomp. Verder bestaat de WTW unit uit een ventilator en wordt de woning voorzien van inblaas- en afzuigpunten. De WTW unit werkt het best wanneer je alle ramen en deuren gesloten hebt. Dit zorgt er voor dat het systeem het meest rendabel is in de winter, aangezien je deze dan vaker gesloten hebt.

Warmte terugwinnen uit ventilatie

Een WTW unit kan de warmte uit de luchtafvoer gebruiken om de ventilatielucht voor te verwarmen. De afvoerlucht wordt hierbij naar buiten afgevoerd, alleen de warmte van deze afvoerlucht wordt gebruik om de schone lucht van buiten op te warmen. Hiermee kan je een rendement van 90% halen. Zelfs de warmte die aangemaakt wordt door ventilatoren kan door middel van de WTW unit gebruikt worden.

In het geval van een mechanische luchtafvoer en luchttoevoer wordt zowel de toevoer als de afvoer van ventilatielucht op geautomatiseerde manier met elkaar in evenwicht gebracht. Als deze gebalanceerde ventilatie aanwezig is, dan kan je de warmte van de luchtafvoer optimaal benutten.

Warmte terugwinnen uit douchewater

Het komt waarschijnlijk niet als een grote verassing voor je dat er tijdens het douchen veel warmte verloren gaat. Een heel groot deel van deze warmte kan door middel van een WTW unit benut worden. De WTW unit kan namelijk ook deze warmte gebruiken om de koud luchttoevoer te verwarmen. De besparing die je met deze opwarming kan realiseren kan veel oplopen. De warmte die door de afvoer gaat kan tussen de 40 tot 70% hergebruikt worden.

Ben jij van plan om binnenkort over te stappen op een WTW unit? Dan is het belangrijk dat je goed rekening houdt met de isolatie van het pand. Een WTW unit komt alleen tot zijn recht wanneer het pand dusdanig is geïsoleerd. Als de woning niet goed geïsoleerd is dan zal een WTW unit ook geen energie besparen.

Nederlands kabinet: In 2030 alleen nog elektrische auto’s

Nederlands kabinet: In 2030 alleen nog elektrische auto’s

Elektrisch rijden is hot. Op dit moment speelt er in Nederland een politiek debat omtrent elektrisch rijden. Kabinet Rutte III wil in 2030 alleen nog nieuwe auto’s zonder uitstoot. Maar ook verschillende automerken investeren flink in de ontwikkeling van elektrische modellen. Deze maand werd bijvoorbeeld bekend dat Audi de komende vijf jaar 14 miljard investeert in autonoom en elektrisch rijden. Audi werkt hierin samen met Porsche en Volkswagen. Het is dus niet langer Tesla die de elektrische automarkt domineert. Shell heeft onlangs NewMotion overgenomen, een scale-up in laadpaaldiensten. Grote traditionele partijen investeren in de toekomst van elektrisch rijden. Dit, en vele andere indicaties, geven aan dat er een grote verandering lijkt aan te komen binnen de mobiliteitssector. In dit artikel doen we enerzijds onderzoek naar het financiële plaatje omtrent elektrisch rijden en anderzijds de haalbaarheid van het nieuwe kabinetsdoel.

Toekomstschets

De toekomstschets is inmiddels gemaakt: in 2030 kopen Nederlanders alleen nog maar elektrische auto’s. Dit zou met name haalbaar worden gemaakt door de subsidies en belastingmaatregelen die het kabinet hiervoor in gedachten heeft. Recent zijn vertrouwelijke stukken gelekt die behoren tot de ‘mobiliteitstafel’, een onderdeel van het klimaatakkoord. Volgens deze stukken zijn de regering en de mobiliteitssector het nagenoeg eens over alle regelgeving en subsidies die nodig zijn om elektrisch rijden te bevorderen tot de nieuwe Nederlandse standaard. Een regeling die op dit moment al van kracht is: tot 2020 betaal je voor een volledig elektrische auto helemaal geen motorrijtuigenbelasting en daarnaast een lage bijtelling van 4% per jaar.

Trend laat zien: steeds meer mensen kopen een elektrische auto

Steeds meer mensen kopen een elektrische auto. Afgelopen oktober (2018) was bijvoorbeeld het percentage nieuw verkochte elektrische auto’s 6,2% van het totaal aantal verkochte auto’s. Wanneer je dit over een langere periode bekijkt (jan-nov 2018) zien we dat het verkoop marktaandeel 4,4% is, in dezelfde periode vorig jaar was dit nog 1,9%, dit betekent over het jaar gezien een stijging van 2,5%. Het totaal aantal elektrische auto’s in Nederland is op dit moment ca. 133.000.

De angst om stil te komen staan

Volgens een peiling onder 18.000 mensen van het ING Economisch Bureau overweegt 40% van de mensen bij een volgende auto een volledig elektrisch exemplaar aan te schaffen. Van de groep ondervraagden zegt 50% niet toe te zijn aan een elektrisch voertuig. Maar wat zijn dan de drempels? Uiteraard zijn de aanschafkosten een argument. Echter, ook een minder duidelijk gegeven blijkt een drempel: de angst om stil te komen staan. Met een ‘normale’ auto zijn we natuurlijk gewend om binnen luttele kilometers brandstof te tanken. Wat betreft elektrische auto’s is men nog wat sceptisch in hoeverre het aantal publieke laadpunten afdoende is voor alle gebruikers die ze nodig hebben. Op dit moment zijn er ca. 35.000 publieke laadpunten in Nederland. Wanneer we naar onderstaande kaart kijken van de laadinfrastructuur van Nederland blijkt dat je het beste binnen de Randstad kan wonen wanneer je een elektrische auto rijdt. Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om thuis zelf een laadpaal te installeren.

Oplaadkosten

Maar er zijn meer kosten waar je rekening mee dient te houden. Ook oplaadpunten kunnen veel geld kosten. Echter, sommige gemeenten installeren een oplaadpunt gratis om dit te stimuleren. Mensen die geen geld willen betalen voor een laadpaal, of geen eigen grond hebben om een paal op te plaatsen, zijn aangewezen op de publieke laadpalen. Wanneer iemand afhankelijk is van het publieke laadnetwerk dan valt er weinig voordeel te behalen met betrekking tot de kosten.

Voor deze laadpalen heb je namelijk een abonnement of laadpas nodig. Bij dergelijke abonnementen dient rekening gehouden te worden met een maandbedrag, prijzen variëren van €0,- tot €5,- per maand. Daarnaast komen hier zaken bij kijken als de eventuele transactiekosten per laadsessie, de prijs per kWh, landen waar de pas geldig is of bijvoorbeeld de opzegtermijn.

Het maakt dus uit wáár je je auto oplaadt. Wanneer de auto thuis of op werk geladen kan worden dan kost elektrisch rijden ongeveer de helft in vergelijking tot regulier rijden. De exacte kosten voor opladen aan een niet-publieke laadpaal zijn afhankelijk van de stroomtarieven die de energieleverancier hanteert. Voor onderstaande berekening is een stroomtarief van €0,205 per kWh gebruikt.

Verbruikerskosten (verbruik per 100km)
Kilometer p. jaar Tazzari Zero

(8,8 kWh)

Renault Zoe (10,5 kWh) Nissan Leaf ‘18 (10,6 kWh) Hyundai IONIQ (11,5 kWh) Tesla model S (17,9 kWh)
15.000 € 270,60 € 322,88 € 325,95 € 353,63 € 550,43
20.000 € 360,80 € 430,50 € 434,60 € 471,50 € 707,25
30.000 € 541,20 € 645,75 € 651,90    

 

Kosten benzine auto vs. elektrische auto

De overheid heeft gepland om in 2021 een aanschafsubsidie voor volledig elektrische auto’s vrij te maken van €6000. Met deze subsidie voor particulieren komt de aanschafwaarde van de verschillende typen auto’s een stuk dichter bij elkaar. Daarnaast zal de elektrische auto door marktwerking ook steeds goedkoper worden. Zo komen er steeds meer betaalbare modellen op de markt, zoals bijvoorbeeld van Volkswagen. Om een vergelijking te maken: een Volkswagen e-Golf kost nieuw 39.680 euro, de goedkoopste niet-elektrische Volkswagen Golf kost 23.620 euro. Dus dat is nu nog ruim 1,5 keer zo duur. Echter, met een aanschafsubsidie van €6000 en voordelen in gebruik en onderhoud maken het aantrekkelijker om voor het elektrische model te kiezen.

Zuinig in verbruik en onderhoud

Een elektrische auto rijdt zuiniger dan een benzine of dieselauto.

  • Elektrisch 5,55 kilometer op 1 kWh aan elektriciteit, ofwel 18 kWh per 100 kilometer
  • Benzine 16,67 kilometer op 1 liter benzine, ofwel 6 liter per 100 kilometer
  • Diesel 20,00 kilometer op 1 liter diesel, ofwel 5 liter op 100 kilometer

ohra

Daarnaast zijn elektrische auto’s voordelig in het onderhoud: de auto levert minder servicekosten op door het weinige onderhoud dat de elektromotor nodig heeft.

Autoverzekering

Een verzekering voor een elektrische auto is duurder dan voor een brandstofauto. Het verschil in prijs is zo’n 20%. Een van de oorzaken van een hogere premie voor elektrische auto’s is dat ze duurder zijn in de aanschaf. Daarnaast is het vervangen van onderdelen duurder. Opvallend detail is dat elektrische auto’s een langere remweg hebben, waardoor de kans op een botsing groter is. Dit zijn voor verzekeraars argumenten om voor een elektrische auto een andere prijsstelling hanteren. Vergelijker Independer stelt daarbij dat verzekeraars nog niet over historische schadecijfers beschikken, en dat het daarom lastig is het werkelijke schadescenario te kunnen inschatten. Echter verschillen de premies bij verschillende partijen nog behoorlijk in prijsstelling. Het loont de moeite om een goede vergelijking te maken bij wie je het meest voordelig kan verzekeren.

Voorbeeld stimuleringsbeleid verzekeraar

Maar ook verzekeraars stimuleren in sommige gevallen het elektrisch rijden, zo biedt OHRA de ‘e-rijder’ bijvoorbeeld 15% korting op de autoverzekering. Waarom zou een verzekeraar dit stimuleren? Bij navraag komt OHRA met de volgende verklaring: “OHRA ziet de maatschappelijke trend in het gebruik van elektrische auto’s. We zien dat er de komende jaren veel staat te gebeuren op het gebied van mobiliteit. Wij bieden de klant graag gemak. Daarom stimuleren wij deze ontwikkeling en zijn we in staat een scherpe premie te bieden.”.

Betaalbaarheid voor ‘Jan Modaal’

Belangrijk voor de omslag van ‘normale’ auto’s naar elektrisch rijden is dat het te veroorloven is voor het gros van de Nederlanders. Uit de eerdergenoemde vertrouwelijke stukken blijkt dat over ca. twee jaar elektrisch rijden een stuk goedkoper wordt. Elke particulier krijgt in 2021 een subsidie van 6000 euro wanneer een elektrische auto wordt aangeschaft. Uit berekeningen van de NOS (kijkend naar aanschaf, energie en MRB) blijkt dat een elektrische auto in 2021 jaar €19.777 per jaar zal gaan kosten, versus €13.592 voor een benzineauto. Hierbij is geen rekening gehouden met het goedkoper worden van elektrische auto’s door marktwerking. De aanschafkosten van een elektrische auto versus een benzineauto komen dus steeds minder ver uit elkaar te liggen. Tel daarbij op dat de jaarlijkse kosten voor gebruik ná aanschaf bij een elektrische auto lager liggen, en het wordt ineens een veel aantrekkelijker idee om een elektrische auto aan te schaffen. Kortom, wanneer je met van deze subsidie gebruik zal maken om een goedkopere klasse elektrische auto aan te schaffen én je deze onafhankelijk van publieke laadpunten kan opladen is een transitie naar elektrisch rijden heel aantrekkelijk.

 

De keuze voor Zonne-energie en de laatste ontwikkelingen

De keuze voor Zonne-energie en de laatste ontwikkelingen

Het mooie van zonne-energie is dat het een onuitputtelijke en altijd aanwezige bron van groene energie is. Genoeg reden dus dat innovaties omtrent zonne-energie niet te stoppen zijn. Ook normale huishoudens kiezen steeds vaker voor een investering op het dak. Door middel van zonnepanelen wordt je immers (deels) zelfvoorzienend in je stroomtoevoer.

Wat is zonne-energie eigenlijk?

Uiteraard is de zon een bron die nooit opraakt, een eeuwige bron van warmte en licht. Hoe wordt de energie omgezet om uiteindelijk stroom uit het stopcontact te worden? Zonnepanelen kunnen energie van de zon omzetten in elektrische spanning. Dit proces wordt met een moeilijk woord ook wel fotovoltaïsche reactie genoemd. De ontstane elektrische spanning kan worden omgezet in elektriciteit. Er zijn naast zonnepanelen nog andere technieken om gebruik te maken van zonlicht, zoals zonnespiegels en zonneschotels. In Nederland zie je deze technieken echter nauwelijks omdat het zonlicht in Nederland hiervoor niet geschikt is. Je hebt namelijk direct licht nodig en in Nederlands is het zonlicht verspreid.

Zonnepanelen op het dak van je huis

De meest bekende optie voor het opwekken van energie uit de zon zijn zonnepanelen. Door de vele innovaties met betrekking tot dit product worden zonnepanelen steeds efficiënter en goedkoper. Tegenwoordig is het gemiddelde zonnepaneel in staat om per jaar zo’n 300 kWh op te wekken, een gemiddeld huishouden gebruikt 3.600 kWh per jaar. Een eenvoudig sommetje doet ons concluderen dat je er dus twaalf op je dak kunt installeren en daarmee je eigen jaarverbruik hebt gedekt. Uiteraard moet je rekening houden met 6-8 jaren voor je je investering ook weer terug verdient hebt. Dat is overigens een schijntje als je weet dat je van de meeste zonnepanelen zo’n 25 jaar gebruik maakt.

Esthetiek vs. rendement

Voor sommige mensen is een esthetisch argument voldoende om géén panelen op het dak te leggen omdat het er lelijk uitziet. Of zonnepanelen een goed idee is hangt dus nogal af van het perspectief van waaruit je dit bekijkt: kies je voor esthetiek of rendement? Echter, gezien de ontwikkelingen van het steeds duurder worden van conservatieve energie en het belasten ervan is het wellicht een goed idee om jezelf aan te wennen dat je dak een ander uiterlijk mág hebben dan je gewend bent. Voor veel Nederlanders is geld een goed argument om een dergelijk alternatief te overwegen én je draagt bij een duurzamere milieuvriendelijker manier van energie opwekken en verbruiken. Overigens is er bij innovators wel degelijk oog voor het esthetische argument. Zo worden er bijvoorbeeld al minder in het oog springende producten ontwikkelt, zoals kozijnen die energie kunnen opwekken uit de zon.

Alternatieven wanneer je niet zelf zonnepanelen kunt plaatsen

Sommige daken zijn niet geschikt om zelf zonne energie op te wekken met zonnepanelen. In dat geval ben je afhankelijk van energieleveranciers. Gelukkig zijn er steeds meer energieleveranciers die investeren in duurzame energievormen of zelfs alléén duurzame energie leveren. Het is moeilijk om in te schatten voor een ‘gewone’ consument of de energie die aangeboden wordt ook echt groen is. Zo zijn er leveranciers die grijze stroom verkopen als groene stroom. Als je het echt belangrijk vindt dat je energie 100% groen is raden we dan ook aan je hier goed over voor te lichten. Er zijn daarnaast ook vaak opties om, wanneer je zonnepanelen bezit en stroom over hebt, deze stroom te verkopen aan andere verbruikers via een zonnecollectief in beheer van een groene energieleverancier.

Een zwembad in de tuin

Een zwembad in de tuin

Een zwembad in je tuin, het wordt toch vaak geassocieerd als duur en een luxe. Niets is minder waar. Er zijn genoeg mogelijkheden om een zwembad in je tuin te nemen terwijl dit niet duur hoeft te zijn. Hier een aantal voorbeelden.

Opblaasbare jacuzzi’s

Het is misschien niet vergelijkbaar met een zwembad, maar je kunt er wel uitermate van genieten. Je hebt ze misschien wel eens voorbij zien komen: een opblaasbare jacuzzi. Ze worden vaak gezien als een grap, maar waarom nou eigenlijk? Het is misschien niet het luxe beeld wat je voor je ziet bij een jacuzzi, maar uiteindelijk werkt het precies hetzelfde. Hoe werkt het? Heel simpel. Je blaast de jacuzzi op en je kan gaan genieten. Wat er natuurlijk bij komt kijken is hoelang het duurt voordat de jacuzzi is opgewarmd, het onderhoud ervan, etc. Dit is eigenlijk niet zo anders dan met een normale jacuzzi.

Opblaasbare zwembaden

Je zou bijna denken dat het niet gekker kan worden, maar er zijn ook opblaasbare zwembaden. Het beeld wat je hierbij krijgt is natuurlijk zo’n kinderbadje, maar nee. Ook voor de volwassenen is een opblaasbaar zwembad een optie. De grootte van jouw opblaasbare zwembad is natuurlijk volledig aan jou en hangt ook af van de grootte van je tuin. Handig om op te letten bij het aanschaffen hiervan is de stevigheid van de randen, de filter van het zwembad en het onderhouden ervan. Een opblaasbaar zwembad is over het algemeen natuurlijk iets minder sterk dan een ingebouwd zwembad. Er zit zeker een verschil in de kwaliteit, maar het zorgt daarbuiten nog steeds voor heel veel plezier en comfort. Het is naast dat het een goedkoper initiatief is, ook nog eens afbreekbaar. Als je niet zo’n grote tuin hebt kan je het zwembad in de winter weer afbreken zodat er meer ruimte vrij komt voor andere dingen.

Luxe zwembad

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je gewoon wilt investeren in een goed zwembad. Dit is ook een mogelijkheid. Hier kan je vlot in zwemmen en heb je elk seizoen weer plezier van. Hier heb je wel een houtgestookte zwembadverwarming voor nodig. Door een houtgestookte zwembadverwarming gaat de opwarming van het zwemwater veel soepeler. Na de stappen van het onderhoud van je zwembad kan je het koude water gelijk weer klaarmaken voor een heerlijke warme duik. Hierdoor kan je zelfs in de winter genieten van je zwembad, als je dat graag zou willen.

4 Tips bij het vergelijken van verschillende energieleveranciers

4 Tips bij het vergelijken van verschillende energieleveranciers

Hoewel het tegenwoordig ontzettend eenvoudig is om over te stappen van energieleverancier, zitten veel huishoudens nog altijd bij een energieleverancier waar ze soms al tientallen jaren klant zijn.Hoewel hier in de basis niets mis mee is, betekent dit in veel gevallen dat men teveel betaalt voor de energie. Door over te stappen kan men gebruik maken van kortingen en acties die veel energieleveranciers hanteren. Bovendien kan men kiezen voor een leverancier die beter aansluit bij de eigen wensen, bijvoorbeeld groene stroom.

Ben je van plan over te stappen en ga je energieleveranciers vergelijken, hou dan in elk geval rekening met de volgende vier punten.

  1. Opbouw kosten

Een groot deel van de kosten van energie ligt wettelijk vast, maar je krijgt ook te maken met vaste kosten (vastrecht) en kosten per eenheid energie. Deze kosten mag de energieleverancier, binnen richtlijnen, zelf bepalen.Over het algemeen zijn er twee varianten: een laag vastrecht en hoge kosten per eenheid energie en een hoog vastrecht en lage kosten per eenheid energie. De vuistregel is dat lage verbruikers met de eerste optie het meest voordelig uit zijn, terwijl de tweede optie met name gunstig is voor grote verbruikers.

Weet je niet precies hoeveel je verbruikt, houd dit dan gedurende een gemiddelde week bij met de meter en vergelijk dit met de landelijke gemiddeldes voor huishoudens van het formaat van je eigen huishouden.

 

  1. Groen? Uit Nederland?

Voor veel mensen is het belangrijk om groene energie te gebruiken. Deze is opgewekt uit duurzame energiebronnen en vormt een kleinere belasting op het klimaat dan energie uit fossiele brandstoffen.Houd er rekening mee dat door regelgeving het mogelijk is om certificaten voor groene energie op te kopen uit het buitenland. Door deze vervolgens te leveren samen met grijze, vervuilende energie, mag een energieleverancier alsnog zeggen dat het groene stroom verkoopt.

Wil je zeker weten dat je stroom écht groen is, kies dan voor groene stroom uit Nederland. Hierbij kan er niet gesjoemeld worden met de eerdergenoemde certificaten (Garanties van Oorsprong). Een goed voorbeeld is Pure Energie. Lees Pure Energie ervaringen voor meer informatie.

 

  1. Contractduur

Meestal kun je kiezen tussen een tijdelijk contract (vaak 1 tot 5 jaar) of een contract van onbepaalde tijd. Bij een tijdelijk contract kun je doorgaans gebruik maken van kortingen en acties, maar betaal je een boete bij tussentijdse opzegging (bijvoorbeeld als je wilt overstappen). Bij een contract van onbepaalde tijd is dit niet het geval, maar heb je vaak geen kortingen of acties waarvan je gebruik kunt maken.

 

  1. Hoe denken (voormalige) klanten over de energieleveranciers?

Een energieleverancier zal zich altijd van zijn beste kant laten zien op de website en andere uitingen. Helaas wil dat niet altijd zeggen dat de energieleverancier deze verwachtingen ook nakomt.

Lees tijdens het vergelijken ook de ervaringen van (voormalige) klanten. Meestal geven deze je een redelijk goed idee van de stand van zaken bij de energieleverancier en de service die geleverd wordt.

 

 

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Je hebt de term vast wel eens langs horen komen: ISO 14001. Maar wat houdt het nou precies in en waar is deze certificering precies voor? Maar liefst 300.000 wereldwijde organisaties zijn op dit moment ISO 14001 gecertificeerd om de kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan te duiden. In dit artikel komt u meer te weten over hoe deze norm is opgebouwd, welke voordelen het biedt en waarom het voor uw onderneming van belang kan zijn.

Wat is ISO 14001

ISO 14001 staat voor een internationaal geaccepteerde standaard met betrekking tot een milieumanagementsysteem. De certificering steunt op de Plan-Do-Check-Act cirkel van Deming. Het systeem wordt gehanteerd om een milieubeleid, passend bij de organisatie, te ontwikkelen en uit te voeren. Hiermee kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst worden en wellicht verminderd worden. Echter is de certificering niet verplicht. Wel speelt het steeds meer een belangrijke rol binnen het aanvragen van een milieuvergunning bij sommige gemeenten.
Daarnaast toont de ISO 14001 certificering aan dat jouw bedrijf aan de normen en eisen voldoet. Hierdoor is het certificaat een nuttig communicatiemiddel naar klanten en andere belangrijke stakeholders van de organisatie.

Voordelen milieumanagementsysteem

Het hebben van een ISO 14001 certificering kent vele voordelen. Zo worden de wet- en regelgeving rondom betere milieuprestaties beter nageleefd. Ook de risico’s en kansen op vlak van milieu zijn veel beter inzichtelijk voor bedrijven. Daarnaast geeft ISO 14001 een mooie invulling aan de milieupijler duurzaam ondernemen. Uiteindelijk dient de certificering tot een betere positie binnen de markt en wordt het risico op imago schade of financiële schade ook kleiner. Ook een hogere tevredenheid van het personeel en een betere relatie met de omgeving zoals de overheid, zijn belangrijke voordelen.

Certificering

Wanneer je gecertificeerd wilt worden, dan komt er een onafhankelijke deskundige die beoordeelt of er wordt voldaan aan de juiste normen en eisen van het managementsysteem. De bureaus die instellingen certificeren worden ook wel certificatie-instellingen genoemd. De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van een certificatie schema en wordt goedgekeurd door een college van deskundigen. Hier zitten alle belanghebbende partijen in. Als uit de beoordeling komt dat hieraan wordt voldaan, ontvangt je het officiële document, namelijk het certificaat.
BSI Group Nederland is een belangrijke speler op het gebied van certificering. Zij zijn één van de weinige partijen die hiertoe bevoegd zijn.

Koliek voorkomen met het juiste voer

Koliek voorkomen met het juiste voer

Koliek is een verschijnsel bij een aantal ziektebeelden van het paard. Het kan mild zijn tot levensbedreigend, en kan eigenlijk ieder ras, grootte of leeftijd van paarden treffen. Hierdoor is het dus belangrijk dat je weet wat de symptomen zijn, en natuurlijk vooral wat er aan te doen is. Je kunt koliek bij je paard helpen voorkomen op allerlei manieren, zoals bijvoorbeeld door te zorgen dat ze het juiste voer krijgen. Er zijn speciale soorten voedsel te krijgen die de weerstand en gezondheid van je paard bevorderen. Hiermee wordt de kans dat hij of zij een koliek oploopt dus al een stukje kleiner.

Soorten koliek

De ziekte wordt voornamelijk gekenmerkt door pijn in de buik. Er wordt onderscheid gemaakt tussen “valse” en “ware” koliek. Bij ware koliek is er een problem in het spijsverteringsstelsel. Bij een valse zijn er soortgelijke symptomen, maar worden deze veroorzaakt door problemen met andere organen. Het is dus belangrijk om de symptomen zo snel mogelijk te herkennen zodat de bron van de pijn snel gevonden kan worden, om een optimale genezing te beginnen. Er zijn verschillende soorten koliek, zoals verstoppingskoliek door bijvoorbeeld wormen of van stro, krampkoliek, gaskoliek en zandkoliek.

Wat zijn de symptomen?

De symptomen die een paard vertoont kunnen sterk variëren. Dit hangt allemaal af van de oorzaak, de vorm van koliek en wat voor soort paard het betreft (denk bijvoorbeeld aan ras, leeftijd, grootte enzovoort). Symptomen zijn voorbeeld krabben met de voorbenen, onrustig gedrag (afwisselend liggen en weer opstaan), plotselinge sloomheid, rollen op de rug, zweten, versnelde ademhaling, alleen maar willen liggen en stoppen met eten. Het zijn opvallende symptomen die je waarschijnlijk snel bij je paard zal kunnen signaleren.

Behandeling van koliek

Hoe koliek het beste behandeld kan worden hangt af van de ernst en de oorzaak. Het paard kan pijnstillers en darmontspannende middelen toegediend krijgen voor verlichting van de pijn. De hartslag van het paard kan iets zeggen over de ernst van de ziekte. Als het heel ernstig is kan een operatie onder volledige narcose nodig zijn. Dit is vaak het geval als er sprake is van een verstopping of wanneer de darmen verkeerd liggen. Gelukkig komt dit in lang niet alle gevallen voor. Er is ook veel wat je kunt doen om het te voorkomen. Bijvoorbeeld altijd goed in de gate houden of het voedsel niet bedorven is, en letten op het suikergehalte in het voer. Ook is het belangrijk dat er goed op het eten gekauwd wordt, en wormen bijtijds worden tegengegaan. Met het juiste voer met vitaminen en mineralen kan je de weerstand en daarmee gezondheid van je paard bevorderen!

Coatingvloeren

Coatingvloeren

Overweegt u om coatingvloeren te halen voor uw woning? Een coatingvloer is vergelijkbaar met een gietvloer echter, heeft het een dunnere laagdikte. Coatingvloeren hebben een vloerafwerking van hoge kwaliteit. Met de dunne laagdikte wordt jouw vloer voorzien van kracht en houdbaarheid. Deze eigenschap, zorgt ervoor dat coatingvloeren zich onderscheiden van normale gietvloeren. De coating bestaat uit de primerlaag- en afwerklaag. Nadat het is gedroogd, wordt het verzegeld met een toplaag. Deze toplaag is wat je uiteindelijk krijgt te zien in een woning of kantoor. De vloer kan vervolgens worden uitgewerkt in bijvoorbeeld een matte of zijdeglans uitstraling. Ten aanzien van de prijs en kwaliteit, krijg je met vloercoating waar voor je geld. Een coatingvloer gebruikt minder materiaal en is daardoor ook laag in kosten en beter voor het milieu. Het handige aan een coatingvloer is de onderhoudsvriendelijkheid. Daarom is het geschikt voor ruimtes die intensief worden gebruikt, zoals een woonkamer, winkel of kantoor. Coating wordt vaak gebruikt als er weinig eisen worden gesteld aan de vloer. Bekijk de verschillende coatingvloeren hier.

Coatingvloeren onderhouden

Het onderhoud van coatingvloeren, bestaat voornamelijk uit de reiniging ervan. Om vuil en stof te verwijderen, voldoet een bezem of dweil. Mocht je een groot oppervlak moeten schoonmaken, dan kun je in het kader van tijdsbesparing en boenmachine of een veger gebruiken. Een duidelijk kenmerk van coatingvloeren is dat ze niet veel onderhoud nodig hebben. Een regelmatige reiniging van de vloer is voldoende om de duurzaamheid te verlengen. Indigo Floor heeft verschillende soorten vloeren, bij aanschaf wordt je uitgebreid hierover geadviseerd. Streepvorming kan in een aantal gevallen voorkomen. Echter zijn deze strepen heel gemakkelijk te verwijderen met een vochtig doekje en schoonmaakmiddel voor de vloer. Het wordt afgeraden om schurende schoonmaakmiddelen te gebruiken in dit geval. Dit zorgt namelijk voor doffe plekken op je vloer. Het wordt aanbevolen om coatingvloeren schoon te maken met de middelen die in het onderhoudsadvies worden genoemd.

Coatingvloeren repareren

Afhankelijk van de beschadiging, is het mogelijk om je coatingvloer te repareren. Het is verstandig om een erkend expert in coatingvloer reparatie de situatie te laten beoordelen. Hierdoor ben je verzekerd een goed resultaat en voorkom je onnodige kosten. Deuken, krassen en gaten ontstaan als er zware of scherpe spullen op de vloer vallen. In het geval van lichte beschadigingen is het mogelijk om plaatselijk een reparatie te maken. Het is in dat geval niet nodig om de gehele vloer weer te voorzien van een nieuwe coating. Daarnaast kan het voorkomen dat de coatingvloer verkleurt vanwege continue blootlegging aan zonnestralen. In dit geval kan er een UV bestendige coating worden aangelegd om verkleuring tegen te gaan. Ook voor vochtproblemen kun je een vochtwerende coating gebruiken. Kortom, coatingvloeren vormen de ultieme beschermlaag en hebben dan ook gemakkelijke oplossingen voor eventuele problemen.

Woning Verbouwen

Woning Verbouwen

Ga je jouw woning verbouwen? Een woningrenovatie is een ingrijpend proces. Het kost veel tijd, geld en inspanning om zo’n groot project tot een succesvol eind te brengen. Naast het ontwerp moet je ook veel technische en logistieke keuzes maken. Je vergelijkt offertes van verschillende aannemers, vraagt vergunningen aan voor toevoegingen aan je woning. Misschien wil je meer ruimte of juist je huis renoveren om te voldoen aan jouw specifieke wensen. Daarnaast is het ook belangrijk om de financiering te regelen voor je verbouwing. Veel huiseigenaren zijn je voor gegaan en hebben succesvol een woningrenovatie afgerond. Met behulp van erkende vakmannen ben je gegarandeerd van een goed resultaat. Maar wat zijn nu de voor- en nadelen van een renovatieproject? Wij geven je graag wat informatie over het verbouwen van je woning, zodat je binnenkort de perfecte keuze voor jouw situatie kan maken.

Woning Verbouwen; wat zijn de voordelen?

Het renoveren van een huis levert veel voordelen op. Om te beginnen, kun je genieten van een aantal financiële voordelen die je niet hebt bij het aanschaffen van een nieuwbouwwoning. Je krijgt vanuit de overheid meer steun bij een woningrenovatie. Aangezien de vraag naar kwalitatieve woningen blijft groeien, wordt een verbouwing gestimuleerd omdat het duurzamer, goedkoper en minder schadelijk is voor het milieu. Verbouwingskosten van een woning zijn lager dan de kosten voor een nieuwe woning. Je bespaart daarnaast ook op de overdrachtsbelasting. Een verbouwing levert je een woning die er als nieuw uitziet, voldoet aan uw wensen en een meerwaarde heeft bij een eventuele verkoop. Daarnaast levert een verbouwing de perfecte kans om je woning duurzaam te verbouwen. De woning wordt dan voorzien van de nieuwste technieken. Denk aan, warmteterugwinning, gescheiden watersysteem en optimale isolatie. Nog een voordeel van een verbouwing is dat je een vernieuwde woning krijgt, in je eigen vertrouwde buurt en omgeving.

Woning Verbouwen; wat zijn de nadelen?

Je huis verbouwen of juist verhuizen, het blijft een lastige keuze. Het is wellicht verstandig om alle voor- en nadelen te noteren en de kosten van beide acties te vergelijken. De voornaamste reden voor een mogelijke verhuizing is ruimtegebrek, de woning voldoet dan niet meer aan jouw eisen. Bij een nieuwe woning daarentegen, kun je al rekening houden met de benodigde ruimte. Een groot nadeel van een verbouwing is dat het tijd in beslag neemt. Afhankelijk van jouw planning blijft jouw woning volledig of gedeeltelijk onbruikbaar. Een nieuwbouw is echter wel volledig af als je intrekt. Nieuwe woningen zijn gebouwd volgens actuele bouwnormen en zijn daardoor goedkoper om te verwarmen. Daarnaast heeft een nieuwe woning geen onverwachte verrassingen en levert het een duidelijk overzicht op de kostprijs. Bij een nieuwe woning kun je direct een eigen indeling geven volgens je eigen smaak. Bij bestaande woningen zal je altijd compromissen moeten maken en waarschijnlijk je muren moeten uitbreken of bijbouwen. Bent u er nog niet helemaal over uit of uw woning gaat verbouwen? Dan helpen wij u graag, klik hier voor meer informatie, wij kunnen samen met u de wensen en behoeften in kaart brengen.

Stap over naar een duurzame auto

Stap over naar een duurzame auto

De uitstoot van CO2 in Europa wordt voor ongeveer 20% veroorzaakt door auto’s. Autorijden heeft dus een behoorlijke impact op het milieu. Binnen deze groep autorijders beschikt ongeveer de helft over een auto van de zaak, vaak via een lease of shortlease contract. Deze bedrijven hebben dus een behoorlijke invloed op de uiteindelijke uitstoot van CO2. Zij kunnen impact maken indien er wordt overgegaan op duurzamere auto’s. Vele zeggen dat het belangrijk is om deze stap naar duurzaam rijden te maken, maar waarom eigenlijk? In deze blog wordt uitgelegd waarom duurzaam vervoer zo belangrijk is voor onze maatschappij.

De winst van duurzaam rijden

Op dit moment wordt er massaal gereden op diesel en benzine, wat zorgt voor opwarming van de aarde. Benzine en Diesel zijn geen onuitputtelijke bronnen van energie en bij het autorijden zorgt de verbranding hiervan voor schadelijke gassen. Op deze manier dragen fossiele brandstoffen bij aan opwarming van de aardige. Overstappen op een duurzamere auto, bijvoorbeeld door volledig elektrisch te gaan rijden, biedt enorme voordelen aan het milieu doordat er via deze manier geen schadelijke gassen vrij komen. Elektrisch rijden is op dit moment de meest duurzame manier van autorijden. Deze auto’s rijden niet op fossiele brandstoffen, maar op groene stroom.

Het autogebruik

Naast duurzaam auto rijden is het ook belangrijk dat we ons rijgedrag verder analyseren. Veel mensen rijden dagelijks naar werk, terwijl zij dit makkelijk met het openbaar vervoer of met de fiets kunnen doen. In plaats van een auto te kopen of langdurig te leasen kan de optie om voor short lease te gaan voordeliger zijn. Zowel voor het milieu, als voor uw portemonnee. Op deze manier heeft u alleen beschikking over een auto wanneer u die nodig heeft, waardoor u niet betaald voor een auto die u niet hoeft te gebruiken. Daarnaast belast u zo het milieu minder, omdat u zo geen onnodige autoritjes kunt maken en gewoon gebruik maakt van de fiets of het openbaar vervoer. Win-win!