Duurzaam ondernemen

Je hebt de term vast wel eens langs horen komen: ISO 14001. Maar wat houdt het nou precies in en waar is deze certificering precies voor? Maar liefst 300.000 wereldwijde organisaties zijn op dit moment ISO 14001 gecertificeerd om de kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan te duiden. In dit artikel komt u meer te weten over hoe deze norm is opgebouwd, welke voordelen het biedt en waarom het voor uw onderneming van belang kan zijn.

Wat is ISO 14001

ISO 14001 staat voor een internationaal geaccepteerde standaard met betrekking tot een milieumanagementsysteem. De certificering steunt op de Plan-Do-Check-Act cirkel van Deming. Het systeem wordt gehanteerd om een milieubeleid, passend bij de organisatie, te ontwikkelen en uit te voeren. Hiermee kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst worden en wellicht verminderd worden. Echter is de certificering niet verplicht. Wel speelt het steeds meer een belangrijke rol binnen het aanvragen van een milieuvergunning bij sommige gemeenten.
Daarnaast toont de ISO 14001 certificering aan dat jouw bedrijf aan de normen en eisen voldoet. Hierdoor is het certificaat een nuttig communicatiemiddel naar klanten en andere belangrijke stakeholders van de organisatie.

Voordelen milieumanagementsysteem

Het hebben van een ISO 14001 certificering kent vele voordelen. Zo worden de wet- en regelgeving rondom betere milieuprestaties beter nageleefd. Ook de risico’s en kansen op vlak van milieu zijn veel beter inzichtelijk voor bedrijven. Daarnaast geeft ISO 14001 een mooie invulling aan de milieupijler duurzaam ondernemen. Uiteindelijk dient de certificering tot een betere positie binnen de markt en wordt het risico op imago schade of financiële schade ook kleiner. Ook een hogere tevredenheid van het personeel en een betere relatie met de omgeving zoals de overheid, zijn belangrijke voordelen.

Certificering

Wanneer je gecertificeerd wilt worden, dan komt er een onafhankelijke deskundige die beoordeelt of er wordt voldaan aan de juiste normen en eisen van het managementsysteem. De bureaus die instellingen certificeren worden ook wel certificatie-instellingen genoemd. De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van een certificatie schema en wordt goedgekeurd door een college van deskundigen. Hier zitten alle belanghebbende partijen in. Als uit de beoordeling komt dat hieraan wordt voldaan, ontvangt je het officiële document, namelijk het certificaat.
BSI Group Nederland is een belangrijke speler op het gebied van certificering. Zij zijn één van de weinige partijen die hiertoe bevoegd zijn.