Koliek voorkomen met het juiste voer

Koliek is een verschijnsel bij een aantal ziektebeelden van het paard. Het kan mild zijn tot levensbedreigend, en kan eigenlijk ieder ras, grootte of leeftijd van paarden treffen. Hierdoor is het dus belangrijk dat je weet wat de symptomen zijn, en natuurlijk vooral wat er aan te doen is. Je kunt koliek bij je paard helpen voorkomen op allerlei manieren, zoals bijvoorbeeld door te zorgen dat ze het juiste voer krijgen. Er zijn speciale soorten voedsel te krijgen die de weerstand en gezondheid van je paard bevorderen. Hiermee wordt de kans dat hij of zij een koliek oploopt dus al een stukje kleiner.

Soorten koliek

De ziekte wordt voornamelijk gekenmerkt door pijn in de buik. Er wordt onderscheid gemaakt tussen “valse” en “ware” koliek. Bij ware koliek is er een problem in het spijsverteringsstelsel. Bij een valse zijn er soortgelijke symptomen, maar worden deze veroorzaakt door problemen met andere organen. Het is dus belangrijk om de symptomen zo snel mogelijk te herkennen zodat de bron van de pijn snel gevonden kan worden, om een optimale genezing te beginnen. Er zijn verschillende soorten koliek, zoals verstoppingskoliek door bijvoorbeeld wormen of van stro, krampkoliek, gaskoliek en zandkoliek.

Wat zijn de symptomen?

De symptomen die een paard vertoont kunnen sterk variëren. Dit hangt allemaal af van de oorzaak, de vorm van koliek en wat voor soort paard het betreft (denk bijvoorbeeld aan ras, leeftijd, grootte enzovoort). Symptomen zijn voorbeeld krabben met de voorbenen, onrustig gedrag (afwisselend liggen en weer opstaan), plotselinge sloomheid, rollen op de rug, zweten, versnelde ademhaling, alleen maar willen liggen en stoppen met eten. Het zijn opvallende symptomen die je waarschijnlijk snel bij je paard zal kunnen signaleren.

Behandeling van koliek

Hoe koliek het beste behandeld kan worden hangt af van de ernst en de oorzaak. Het paard kan pijnstillers en darmontspannende middelen toegediend krijgen voor verlichting van de pijn. De hartslag van het paard kan iets zeggen over de ernst van de ziekte. Als het heel ernstig is kan een operatie onder volledige narcose nodig zijn. Dit is vaak het geval als er sprake is van een verstopping of wanneer de darmen verkeerd liggen. Gelukkig komt dit in lang niet alle gevallen voor. Er is ook veel wat je kunt doen om het te voorkomen. Bijvoorbeeld altijd goed in de gate houden of het voedsel niet bedorven is, en letten op het suikergehalte in het voer. Ook is het belangrijk dat er goed op het eten gekauwd wordt, en wormen bijtijds worden tegengegaan. Met het juiste voer met vitaminen en mineralen kan je de weerstand en daarmee gezondheid van je paard bevorderen!